Bằng tốt nghiệp trung học bị mất

 

Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông là chứng chỉ được trao cho học sinh đã hoàn thành xuất sắc chương trình học trung học của mình. Bằng tốt nghiệp này là yêu cầu tối thiểu mà mỗi cá nhân phải có, trong khi nộp đơn xin việc hoặc bằng cấp cao hơn. Do đó, làm bằng cấp 3 tốt nghiệp trung học bị mất là một vấn đề thực sự trên con đường thành công trong sự nghiệp của một người. Nhưng không cần phải lo lắng, vì bằng tốt nghiệp trung học bị mất có thể được thay thế bằng một bản sao.

Có nhiều bước liên quan đến việc yêu cầu thay thế bằng tốt nghiệp trung học bị mất. Một bản sao của bảng điểm là điều cần thiết đầu tiên được bảo mật trước khi yêu cầu cấp lại bằng tốt nghiệp bị mất, vì bảng điểm là bằng chứng thực tế của việc tốt nghiệp. Trong nhiều trường hợp, bảng điểm là bằng chứng đầy đủ về việc ứng viên đã tốt nghiệp. Bảng điểm có sẵn với mức phí thấp hơn và sẽ được gửi trong thời gian ngắn hơn.

Bước đầu tiên để có được một chứng chỉ trùng lặp là nộp một văn bản thư yêu cầu, hoặc đơn xin cấp chứng chỉ trùng lặp được điền đúng cách cho cơ quan có liên quan. Thư nên bao gồm họ tên, ngày sinh, ngày hoàn thành bằng tốt nghiệp, bao gồm cả tháng và năm, và chữ ký. Người nộp đơn phải cung cấp địa chỉ mà bản sao chứng chỉ văn bằng sẽ được gửi đến.

Một khoản phí được tính cho việc thay thế bằng tốt nghiệp trung học bị mất. Sau đó, đơn đăng ký đã được điền đầy đủ thông tin và bằng chứng về việc thanh toán lệ phí phải được nộp cho bộ phận liên quan. Sau khi xác minh và được chấp thuận, bản sao bằng tốt nghiệp THPT bị mất sẽ được cấp. Cùng với đơn và thư, cơ quan quản lý trường trung học sẽ muốn có một số bằng chứng hữu hình như bản sao bằng lái xe hoặc giấy tờ tùy thân có hình bao gồm ngày sinh của một người.