ของชำร่วย และ เครื่องประดับ

วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง ของชำร่วย และ เครื่องประดับต่าง ว่าในแต่ละปี ยอดขายเค้าเป็นอย่างไรบ้าง ในปี 2547 ของชำร่วย และเครื่องประดับเซรามิคมีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่ใช้กลยุทธ์ลดราคาเพื่อแข่งขันกับผู้ค้ารายอื่นและสินค้านำเข้าจากจีน ซึ่งมีราคาถูกกว่า สำหรับปี 2547 การนำเข้าของชำร่วยและเครื่องประดับเซรามิคมีมูลค่า 55.5 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าตลอดนี้ยังยอดขายที่สูงมากอยู่ ซึ่งเกิดการขยายตัวจากปี 2546 ร้อยละ 3.2 สินค้านำเข้าส่วนใหญ่ร้อยละ 78.2 มาจากจีน...